Vår historie

Den 1. juni 1978 ble enkeltpersonforetaket Kjell Nordang stiftet i Stranda kommune. Virksomheten hadde sin hovedvekt på betongarbeid.

Selskapet ble stiftet av gründer Kjell Nordang. I løpet av det første året fikk selskapet sin første ansatte. Flertallet av de som ble ansatt i løpet av de første årene er fortsatt i selskapet, noe som er en styrke for oss.

Fra 26. april 1985 gikk selskapet over til aksjeselskapsform - Kjell Nordang AS, og fortsatte med samme type virksomhet.

For å kunne øke kompetansebredden og håndtere en større del av verdikjeden i byggeprosjekter, kjøpte selskapet alle aksjene i det velrennomerte tømrer- og snekkerfirmaet Triangelbygg AS i Ålesund i 2005.

Samarbeidet mellom disse selskapene utviklet seg svært positivt for begge parter og en felles positiv bedriftsånd vokste raskt frem.

Høsten 2008 ble Triangelbygg AS fusjonert inn i Kjell Nordang AS - som på samme tid justerte firmanavnet til dagens K. Nordang AS.

Fra 31. mai 2011 inngår K. Nordang AS som datterselskap i Peab AS.