Eiendomsutvikling

Vi er en moderne og fremtidsrettet utbygger med solid erfaring innen eiendomsutvikling.

Peab er et stort nordisk konsern med bredt sammensatt og tverrfaglig kompetansemiljø. Våre medarbeidere besitter god kompetanse i alle ledd av utviklingsprosessen; vurdering og kjøp av tomter, regulering, utvikling og prosjektledelse, salg og markedsføring.

Vi er opptatt av å utvikle nye konsept- og produktløsninger som tilfredsstiller stadig økende krav til miljøeffektivitet og lønnsomhet i alle kritiske faser av akkvisisjons- og utviklingsprosessen.

Gitt vår bakgrunn og leveransebredde, er vi også opptatt av å rendyrke muligheter innen kombinasjonsprosjekter i grensesnittet mellom bolig- og næringssegmentene, samt rehabiliteringsprosjekter.

Vi sikrer god gjennomføringsevne i våre prosjekter ved å ha markedsinnsikt og finansiell styrke.

Kontaktpersoner

Kjetil Nordang

Adm.dir.

Telefon: +47 908 67 000

Stig Tore Johnsen

Adm.dir Eiendomsutvikling Nord

Telefon: +47 913 06 411