Hovedkontor Stranda

Besøksadresse Morkevegen 41, 6200 Stranda.

E-post
firmapost@nordang.no

Postadresse
Postboks 143, 6201 Stranda

Adresse
Morkevegen 41, 6200 Stranda.
Telefon
+47 70 26 85 85

Kontaktpersoner

Kjetil Nordang

Adm.dir.

Telefon: +47 908 67 000

Arnfinn Framhus

Distriktssjef Stranda

Telefon: +47 975 09 090