Avdeling Ålesund

Besøksadresse Blindheimsgeilane 2, 6012 Ålesund.

E-post
firmapost@nordang.no

Postadresse
Postboks 143, 6201 Stranda

Adresse
Blindheimsgeilane 2, 6012 Ålesund
Telefon
+47 70 26 85 85

Kontaktpersoner

Kjetil Nordang

Adm.dir.

Telefon: +47 908 67 000

Geir Roar Rødseth

Distriktssjef Rehab/Service

Telefon: +47 951 56 231

Ola Molnes Blindheim

Distriktssjef Ålesund

Telefon: +47 454 51 318