Sædalen kirke, Bergen

Peab K. Nordang er tildelt totalentreprisen for den nye kirken i Sædalen i Bergen. Sammen med Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG landskapsarkitekter vant Peab K. Nordang design- og priskonkurransen med løsningen En kirke full av liv.

Forslaget En kirke full av liv vant konkurransen fordi det har en «arkitektonisk vilje og en troverdighet som et samlet anlegg,» ifølge juryens rapport. Juryen legger vekt på samspillet mellom arkitektur, omgivelser og funksjoner. Juryen fremhever også at kirken blir et landemerke i sentrum av Sædalen.

Hensyn til naturen 

En bekk renner gjennom naturtomten. Hvis det skulle komme en storflom, er det viktig at kirken ligger på trygg avstand.

– Dette kravet ble avgjørende for hvordan vi utnytter den flotte tomten. Kirken er plassert slik at vi best mulig ivaretar naturen omkring. Kirkens uteområder er en viktig del av prosjektet. De er tilpasset naturen og bidrar til et flott rekreasjonsområde, forklarer Mjelstad.

Valg av byggemateriale har også vært viktig for utformingen av En kirke full av liv. Et kirkebygg skal helst vare i flere hundre år. Teglsten er valgt som hovedmateriale fordi det er bestandig, holder seg pent over lang tid og ikke krever mye vedlikehold.

Peab K. Nordang har brukt mye tid og ressurser på å utvikle det seirende konseptet i samarbeid med dyktige arkitekter og rådgivere.

Den største utfordringen har vært begrensningene som ligger i reguleringsplanen og i tomtens størrelse og utforming. Dette kombinert med byggherrens krav og en stram kostnadsramme har gjort oss ekstra skjerpet.

Flott arkitektonisk uttrykk

Mette Svanes er kirkeverge i Bergen og har ledet juryen for konkurransen om den nye Sædalen kirke i Fana bydel. Hun forteller at løsningsforslaget fra Peab K. Nordang og samarbeidspartnerne ble valgt fordi det ivaretar helheten best.

Løsningen gir et flott arkitektonisk uttrykk. Den bruker tomten på en optimal måte, og den svarer godt på menighetens ønsker og behov.

Planløsningen er god og funksjonell, og den gir rom for flere arrangementer og aktiviteter i kirken samtidig. Nettopp det var et av menighetens viktigste kriterier.

Samlingssted både ute og inne

Kirketorget utgjør hjertet i den nye kirken. Det er et stort rom man går gjennom for å komme inn i selve kirkerommet. Kirketorget skal brukes til kirkekaffe, seniortreff og lignende samlinger.  De to salene kan slås sammen og rommer da 400 sitteplasser. I andre etasje kommer møte- og aktivitetsrom.

Juryen har lagt vekt på at inngangspartiet er inviterende og inkluderende. Adkomsten består av en gangvei og bred trapp fra bilveien opp mot inngangen.

Vennlig og inviterende

Arkitektene Mikkel Haavaldsen i Helle Melbye Arkitekter og Anders Bjørneseth i Koht Arkitekter har samarbeidet om å tegne den nye Sædalen kirke. 

Det er lagt vekkt på at bygget skal henvende seg tydelig mot alle som ankommer eller passerer forbi. Målet er at det skal fremstå vennlig og inviterende for alle. Siden kirken skal romme et stort spenn av aktiviteter, har vi hatt fokus på en romløsning som gir størst mulig fleksibilitet, sier Haavaldsen.

En drøm blir oppfylt

Sædalen ble i 2006 skilt ut som egen menighet under Birkeland sokn. Siden 1980-tallet har det vært omfattende utbygging i området, med stigende folketall. Drømmen om egen nærkirke vært levende helt siden 1960-tallet, da det ble startet pengeinnsamling.

Med seg i juryen har hun hatt uavhengige arkitekter, representanter for menigheten og Bergen kirkelige fellesråd, som er byggherre.  

Sist en ny kirke ble tatt i bruk i Bergen var da Ytrebygda nærkirke ble vigslet i desember 2011. Nå håper menigheten i Sædalen å kunne feire julegudstjeneste i egen kirke i 2023.


Fakta om prosjektet:

 • Bygging av den nye Sædalen kirke, Birkeland sokn i Bergen
 • Omfang: Ca 1200 kvadratmeter BRA (bruksareal)
 • Byggherre: Bergen kirkelige fellesråd
 • Totalentreprise
 • Kontraktssum: Ca 50 millioner kroner
 • KOHT Arkitekter og Hille Melbye Arkitekter samarbeider om arkitekturprosjektering. TAG Arkitekter er landskapsarkitekt.
 • Oppstart: 2022
 • Ferdigstillelse: Fjerde kvartal 2023
Beskrivelse
Ny kirke ca. 1200 kvm
Byggetid
2022-Q4 2023
Kontraktssum
Ca 50 millioner kroner
Kunde
Bergen kirkelige fellesråd
Arkitekt
KOHT Arkitekter og Hille Melbye Arkitekter . TAG Arkitkekter

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

 • Nødvendige cookies
 • Ytelsesbaserte cookies
 • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om cookies på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).