Vikan Havn, Smøla

Peab K. Nordang har bygget ny kai for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Leveransen har bestått av riving av deler av eksisterende kaikonstruksjon, og bygging av ny kai med ro-ro rampe. 

I leveransen inngår også utfylling og plastring i sjø, undervannssprengning og en dykdalb. Kaifronten har en lengde på 125 meter.

Kaien har spiralsveisede stålrørspeler som er forankret i grunnfjell. Bærende betongkonstruksjoner og dekker er utført med prefabrikkerte betongelementer fra egen produksjonsplass.
Lysmaster, pullert/leidere/skilting og sikkerhetsutstyr inngår i leveransen til byggherre.

Nyttelast 40 KN/M2   
Punktlast på 700 KN
GBN: 005/027

Beskrivelse
Nybygg kai
Byggetid
2016
Kontraktssum
22 MNOK
Kunde
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Arkitekt
Tømmerdal Consult AS