Vartdal Skole, Vartdal

Peab K. Nordang har bygget nye Vartdal skole.

En eldre del av skolen ble revet for å kunne oppføre en ny skolebygning på samme tomt. 

Bygget
Nybygget består av ca. 850 m2 skolebygg og 650 m2 kjeller og leskur.
Bygningsmessig er det bæringer av stål og betong, med prefabrikkerte hulldekker som etasjeskille.

Takkonstruksjon av lett-tak med PVC-tekking.  Fasade er kledt med Møre Royal. Vinduer er levert av Norgesvinduet Bjørlo. 

Innvendig er det benyttet bindingsverk i treverk og stål til rominndeling. Bærekonstruksjon til Lett-Tak er utført med limtre fra Moelven.

Tetthetskontroll
Kontroll etter NS EN 13829 viser at bygget holder passivhusstandard, selv om bygget er isolert etter TEK10-standard.

Bygget ble overlevert byggherre til avtalt tid.

Beskrivelse
Nybygg skole
Byggetid
2015-2016
Kontraktssum
20 MNOK
Kunde
Ørsta kommune
Arkitekt
AG PLAN OG ARKITEKTUR AS