Tømmerkai Ørsta

Forlengelse av eksisterende kaianlegg med 85 meter for Ørsta kommune.

Kaianlegget skal hovedsakelig benyttes til uttransport av tømmer.

Beskrivelse
Totalentreprise
Byggetid
Ferdigstillelse 2018
Kunde
Ørsta kommune