Stranda ungdomsskole

Peab K. Nordang har bygget Stranda ungdomsskole.

Arbeidet startet tidlig i 2012, og var ferdige i 2013. Arbeidet omfattet riving og sanering av eksisterende skolebygg. Bygget ble ribbet slik at bare søyler, vegger og dekke i betong sto igjen.

I tillegg er det bygget nytt mellombygg inntil idrettshallen ved siden av. Tre tilbygg inntil dagens bygningskropp er også oppført.

Hele den eksisterende bygningsmassen er totalrenovert.

Beskrivelse
Nybygg, rehab, oppgradering
Byggetid
2012-2013
Kontraktssum
50 MNOK
Kunde
Stranda kommune
Arkitekt
Arkitre AS