Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Peab K. Nordang har har bygget Waterfront Hotel i Ålesund sentrum.

Hotellet har 196 rom fordelt på det gamle jugendhuset, pakkhuset og det moderne signaturhuset.

Hver og en av husets forskjellige stilarter reflekteres i et lekkert sammensatt interiør. Det er lagt stor vekt på moderne tekniske og bygningsmessige kvaliteter.

Alle nybygg er utført i stedstøpt betong. Jugendhuset og pakkhuset er bygg som ble gjenreist etter den store bybrannen i Ålesund i 1904. Utvendige fasader og tak er tilbakeført til opprinnelig tegninger.

I samme prosjekt har vi også bygget to etasjer med parkering, der den laveste går ned i sjøen. Det er bygget 22 leiligheter, kontorarealer og konferansesenter til hotellet.
Bygningene dekker et helt kvartal i Ålesund sentrum.

Deler av hotellet er fredet av Riksantikvaren. Bygningsprosjektet markerte starten på en oppgradering av hele sjøsiden i Ålesund.

Prosjektet fikk Ålesunds Byggeskikkpris i 2012.

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2009-2012
Kontraktssum
215 MNOK
Kunde
Strandgaten Brygge AS
Arkitekt
Link Signatur team Bergen