Produksjonsanlegg Ole Ringdal AS

Peab K. Nordang har bygget nytt tilbygg til Ole Ringdal sitt produksjonsanlegg.

Tilbygget er utført med betongelement vegger. Ved varemottak er veggene utført med stålbæring og sandwichelement. Det er en mesanin på ca 100m2 for kontor og tavlerom.

Yttervegger er isolerte betongelement som er malt både utvendig og innvendig. Hovedbæring av tilbygget består av betongsøyler og betongbjelker, mesanin er utført med hulldekker og armert påstøp.

Hovedtak består av hulldekker. Innvendige lett- vegger er oppført
med sandwichelementer.

Vinduer og dører er utført i aluminium. Gulvene er behandlet med epoxy eller støvbinding.

Området tilbygget er plassert på er en fylling i sjøen. Norconsult utførte grunnundersøkelse før oppstart.

Ole Ringdal AS har hatt stort behov for å øke kapasiteten med
frys og tørkerom.

Tilbygget inneholder blant annet 4. klimarom, røykerom, innfrysningsrom, fryseri, maskinrom, kjølevannsrom, verksted, trafo, kontorer og garderober.

Uteområdet er opparbeidet med asfaltert oppstillingsplass, grøntareal mot vei og flettverk/plankegjerde mot skole og vei.

Bygget er overlevert byggherre til riktig tid.

Beskrivelse
Utvidelse av industribygg
Byggetid
2017-2018
Kontraktssum
17,5 MNOK
Kunde
Ole Ringdal AS
Arkitekt
Aaland Arkitekter AS