Orkla Fryseri, Stranda

Peab K. Nordang har bygget nytt fryseri med kontorfløy og transportkulvert fra eksisterende bygg.

Bygget
Nybygget har et bruttoareal på 3600 m2 på plan 1, med en takhøyde på ca. 11 meter samt 104 m2 på plan 2. Det er også bygget en transportkulvert på 450 m2 under terreng for vareflyt fra eksisterende produksjonslokaler til fryseriet.

Gjennomføring
Bygningen er oppført av prefabrikkerte vegger og takelementer. Fundamentering og
kulvert er utført som plasstøpte betongkonstruksjoner. Innredningsarbeider i kontordel er utført med tradisjonelle oppbygninger med innslag av moduler i
kontorløsning. Alle betong- og tømmerarbeider samt elementmontasje er utført med egne ansatte.

Fryseriet har fire lastebrygger for uttransport av varer samt en kontor/personaldel. Fryseriet har en arbeidstemperatur på – 30 grader og en kapasitet på ca. 10 000 pallplasser. Fryseriet er helautomatisert.

Utførelse
Peab K. Nordang har utført bygningsmessige arbeider i tiltaksklasse 2 og utstikking av tiltaket i tiltaksklasse 1.
Bygningen er bygget i henhold til TEK 10.

Beskrivelse
Nybygg fryseri 4150 m2
Byggetid
2015-2016
Kontraktssum
60 MNOK
Kunde
Orkla Foods Norge
Arkitekt
Berge Byggplan AS