Kiwi Kverve, Ellingsøy

Peab K. Nordang har utført oppgradering av Kiwi Kverve.

Arbeidene har bestått av:  

  • Riving av innredning i eksisterende lokaler
  • Etablering av nytt inngangsparti
  • Oppgradering av fasader og vinduer
  • Etablering av nye lokaler med tilhørende teknisk anlegg

Alle arbeider er utført i henhold til Kiwis mal for løsninger og leveranser for dagligvarebutikker.

Gjennom deling av lokalene og oppgradering i to etapper har butikken hatt løpende drift i hele ombyggingsperioden.

Beskrivelse
Rehab og oppgradering næringsbygg
Byggetid
2014-2015
Kontraktssum
8 MNOK
Kunde
NG Eiendom Møre AS
Arkitekt
Rambøll