Kai Ørsneset, Sykkylven

Peab K. Nordang har utført bygningsmessige arbeider til Kai Ørsneset.

Arbeidet har bestått av etablering av bæresystemer, dekker og kaifront med tilhørende pullerter, fendring og kailister, samt opparbeiding av tilstøtende areal.
 
Elementer til prosjektet er fra eget produksjonsanlegg på Stranda.

Peler:
Spiralsveisede stålrørspeler.

Bæringer:
Bæresystem av prefabrikerte betongdragere med innslag av plasstøpte konstruksjoner, forskalingsdekke med armert påstøp som toppdekke. Kaifront i prefabrikerte betongskjørt.

Andre Leveranser:
Det er i tillegg levert fendring, leidere og annet nødvendig utstyr for kai.

Beskrivelse
Nybygg kai
Byggetid
2014
Kontraktssum
5 MNOK
Kunde
Storfjordterminalen AS