Bilanlegg Bertel O Steen, Ålesund

Peab K. Nordang skal bygge Bertel O. Steens nye bilanlegg på Digerneset i Ålesund.

Bertel O. Steen samler alle forhandleranleggene sine i Ålesund til ett nytt anlegg på Digerneset. Det nye anlegget er utviklet i et samarbeid mellom byggherre Waagan Eiendom, leietaker Bertel O. Steen og entreprenør Peab K. Nordang.

Før påske signerte Peab K. Nordang og byggherre Waagan Eiendom Digerneset kontrakt for totalentreprisen på det nye bilanlegget. Kontrakten har en verdi på ca. 113 millioner kroner, og anlegget skal være klart for overtakelse i slutten av 2022.

10 000 kvadratmeter bilanlegg

Totalentreprisen omfatter alle fag i prosjektet, bortsett fra grunnarbeider og utomhus, som utføres som sideentrepriser. Anlegget blir rundt 10 000 kvadratmeter stort, fordelt på tre bygninger. Det vil bestå av egen storbilavdeling, personbilavdeling og varebilavdeling.

Bertel O. Steen skal samle virksomhetene de har i dag i Breivika, Puskhola og Lerstad til det nye anlegget på Digerneset.

Prosjektering starter i april og oppstart på byggeplassen er planlagt til august måned. Hele prosjektet skal være ferdigstilt for overlevering 1. desember 2022.

Arkitekt i prosjektet er Slyngstad Aamlid arkitekter v/Ivar Aamlid.

Beskrivelse
Nytt bilanlegg
Byggetid
2021-2022
Kontraktssum
ca. 113 MNOK
Kunde
Waagan Eiendom, leietaker Bertel O. Steen
Arkitekt
Slyngstad Aamlid arkitekter